exporteren

De betekenis en definitie van exportbevordering

Dit artikel biedt informatie over de betekenis en definitie van exportbevordering: Exportbevordering is gedefinieerd als "die maatregelen van openbaar beleid die de exportactiviteit op het bedrijf, in de industrie of op nationaal niveau daadwerkelijk of potentieel versterken". Hoewel veel krachten bepalend zijn voor de internationale stroom van goederen en diensten, is exportbevordering een van de belangrijkste mogelijkheden die regeringen hebben om invloed uit te oefenen op het volume en de soorten goederen en diensten die worden geëxporteerd vanuit hun rechtsgebied.