Verschillen tussen een samenwerkingsfirma en een bedrijf

In de komende discussie wordt u geïnformeerd over het verschil tussen een partnerschap en een bedrijf.

(i) Rechtspositie:

Aangezien een partnerschap geen rechtspersoon is en geen leden heeft, wordt het bedrijf getroffen door insolventie, pensionering of overlijden van een partner. Hoewel een bedrijf een entiteit is in de ogen van de wet en als zodanig kan het een rechtszaak aanspannen of worden opgeroepen of eigendommen etc. in eigen naam houden; en het wordt niet beïnvloed door insolventie, pensionering, overlijden of overdracht van aandelen.

(ii) Aantal leden:

In een partnerschap is het minimumaantal partners twee en maximaal twintig, en tien in geval van bankzaken, terwijl in een bedrijf het minimumaantal zeven is (in het geval van een Public Ltd. Co.) en twee (in geval van een Private Ltd. Co.) en het maximale aantal is vijftig (in het geval van Private Ltd. Co.), onder bepaalde voorwaarden.

(iii) Aansprakelijkheid:

In een onderneming is de aansprakelijkheid beperkt tot de omvang van de nominale waarde van de aandelen die door de aandeelhouders zijn gekocht, terwijl in het geval van een partnerschap de aansprakelijkheid van de partners onbeperkt is.

(iv) Overdracht van aandelen:

In een partnerschap kan een partner zijn aandeel niet overdragen zonder de toestemming van andere partners. Maar in een bedrijf kan een aandeelhouder dit doen.

(v) Relatie:

In een partnerschap is de handeling van één partner bindend voor anderen en heeft elke partner het recht actief deel te nemen aan het management, terwijl dit in een bedrijf niet wordt gevolgd en het bedrijf wordt beheerd door een groep personen die bekend staat als Bestuurders (BOD).

(vi) Rechten en plichten:

In een partnerschap worden de rechten en plichten van partners geregeld door de partnerschapsakte en kan hetzelfde worden gewijzigd als de partners dit wensen. Maar in een bedrijf wordt hetzelfde gereguleerd door het Memorandum of Association en hetzelfde kan alleen worden gewijzigd met de hulp van bepaalde wettelijke formaliteiten; en de taken en bevoegdheden van de bestuurders worden geregeld door de statuten en hetzelfde kan ook door de aandeelhouders worden gewijzigd door een speciaal besluit.

(vii) Faciliteit van vorming:

Een samenwerkingsverband kan gemakkelijk worden gevormd, maar een bedrijf wordt gevormd nadat het door bepaalde fasen is gegaan.

(viii) Accounts en audit:

In een partnerschap is het auditen van rekeningen optioneel, dat wil zeggen, niet verplicht, terwijl in een bedrijf het controleren van rekeningen verplicht is en tegelijkertijd het indienen van een jaarverslag met behulp van winst- en verliesrekeningen en balans verplicht is - wat niet van toepassing is in geval van een partnerschap.

(ix) Claim van schuldeisers:

In een samenwerking kunnen de onbetaalde crediteuren van het bedrijf tegen het partnerschapseigendom en ook tegen het individuele eigendom van de partners optreden. In een bedrijf hebben de onbetaalde crediteuren niet zo'n macht om dat te doen. Ze kunnen alleen naar de activa van het bedrijf kijken.

(x) Beperking op bevoegdheden:

In een partnerschap kan een beperking van de bevoegdheden van een bepaalde partner die in de partnerschapsakte is opgenomen, niet van invloed zijn op buitenstaanders, maar in een bedrijf zijn deze effectief tegenover het publiek omdat het een openbaar document is.

(xi) Ontbinding:

Een partnerfirma kan op elk moment worden ontbonden door een partner of door het overlijden of onvermogen van een partner, tenzij het partnerschap voor een bepaalde periode is gesloten. Maar een bedrijf heeft een eeuwigdurende opvolging. Omstandigheden die een lid beïnvloeden, hebben geen invloed op het bestaan ​​ervan.


Aanbevolen

Kostenvolume analyse (met formules en berekeningen)
2019
De rol van informatietechnologie op het gebied van gezondheidszorg
2019
Secularisatie: principes en functies
2019