Weerparameters en plantenziekten

Dit artikel werpt licht op de top vier van de belangrijkste effecten van weerparameters op de plantenziekten. De effecten zijn: 1. Temperatuur 2. Vochtigheid en neerslag 3. Licht 4. Wind. Effect # 1. Temperatuur: Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat veel gewasplanten mogelijk niet geïnfecteerd zijn onder bepaalde temperatuursomstandigheden.

Condensatie: betekenis, proces en soorten

Na het lezen van dit artikel zult u leren over: - 1. Betekenis van condensatie 2. Vereiste voorwaarden voor condensatie 3. Proces 4. Types. Betekenis van condensatie: Condensatie is een proces waarbij waterdamp verandert van gasvormige toestand naar vloeibare toestand. Als de lucht tot onder het dauwpunt wordt afgekoeld, verandert een deel van de waterdamp in vloeistof

Top 6 apparaten om door gas gedragen verontreinigende stoffen te verwijderen

Dit artikel werpt licht op de zes beste apparaten om door het gas veroorzaakte verontreinigende stoffen te verwijderen. De apparaten zijn: 1. Gravity Settler 2. Inertial Separator 3. Centrifugal Separator 4. Filters 5. Elektrostatische Precipitator en 6. Scrubbers. Apparaat # 1. Zwaartekracht Settler: Wanneer een met stof beladen gasstroom door een kamer stroomt, ervaren de stofdeeltjes de volgende krachten in de verticale richting: (i) een zwaartekracht die naar beneden werkt, (ii) een drijvende kracht die opwaarts werkt, en (iii) Een sleepkracht in de richting tegengesteld aan de bewegingsric

Preventie en beheersing van luchtvervuiling

Al eeuwenlang dumpt de mens afval in de atmosfeer en deze verontreinigende stoffen zijn met de wind verdwenen. We hebben gezien dat de belangrijkste bronnen van luchtvervuiling zijn: (i) Motorvoertuigen, (ii) Industrieën, met name hun schoorsteenafval, (iii) Op fossiele brandstoffen (steenkool) gebaseerde installaties, als thermische energiecentrales.

Structurele en functionele lichaamsmaten

Dit artikel zal je helpen onderscheid te maken tussen structurele en functionele lichaamsdimensies van mensen. Verschil # Structurele lichaamsafmetingen: Deze afmetingen worden gemeten en vastgelegd door ergonomen met het lichaam van de personen in vaste of statische gestandaardiseerde posities. De twee standaard statische posities zijn staande en zittende posities

Sommige persoonlijkheden van de moderne kunstbeweging!

Enkele van de prominente kunstenaars die hebben bijgedragen aan de moderne kunstbeweging in India worden hier beschouwd: AK Haldar: Asit Kumar Haldar bracht nieuwigheid in het veld door poëtische ritmes te werken in het rijk van de kunst. Zijn kleurenschema's en lijnenspel waren bedoeld om de schoonheid en harmonie van poëtische compositie te laten zien.

Kushan-periode: Gandhara- en Mathura-scholen

Kushan-periode: Gandhara- en Mathura-scholen! De Kushan-periode van het imperialisme, op zijn grootst moment, regeerde over de regio die het huidige Afghanistan, Noordwest-Pakistan en Noordwest-India omvat. De opkomst en groei van de Kushans als een politieke macht (1e eeuw tot 3e eeuw na Christus) viel samen met een grote culturele gisting in de regio

Modernisering: introductie, betekenis, concept en andere details

Invoering: Het concept van modernisme, moderniteit en modernisering is enorm berucht, vooral vanwege hun ambiguïteit en vaagheid. Elk heeft geen precieze betekenis. Modernisering heeft veel betekenis gekregen, vooral na het einde van de Tweede Wereldoorlog, in de jaren 1950 en 1960. Industriële Revolutie in Engeland en tot op zekere hoogte, de Franse Revolutie in Frankrijk bracht Modernisering in de schijnwerpers.