Wat versta je onder de term 'Advertentiebudget'?

Het is duidelijk dat het uiteindelijk georganiseerde reclameprogramma gebaseerd moet zijn op de advertentie-toewijzing van het toegestane budget voor reclame. Het management reserveert een bepaald bedrag voor adverteren, dat wordt omschreven als de advertentiebestemming.

Afbeelding Courtesy: scu.edu/finance/budget_office/images/budget_1.jpg

Dit bedrag moet echter niet willekeurig worden bereikt, maar moet voldoende zijn voor de doelstellingen die zijn gekristalliseerd voor het advertentieprogramma. De volgende zijn over het algemeen de methoden die worden gebruikt voor het bereiken van een advertentiebudget, namelijk-

(1) Percentage van verkopen,

(2) Na competitie,

(3) Beschikbaarheid van middelen.

(4) Rendement van investeringen en

(5) De taakaanpak.

Onder het percentage van een verkoopmethode is een bepaald percentage van de verkopen toegestaan ​​voor advertenties. Het voordeel dat hier wordt geclaimd, is dat de advertentie-uitgaven automatisch fluctueren met de verkoopniveaus en dus de winstgevendheid van de bewerkingen garanderen. Het gevaar is echter duidelijk.

Deze methode zou erop kunnen wijzen dat de advertentiekosten zouden moeten dalen wanneer de omzet daalt, terwijl de advertentie-uitgaven misschien zelfs moeten worden verhoogd. De tweede methode voor het volgen van concurrentie is ook een willekeurige methode en veronderstelt dat de concurrenten op de goede weg zijn.

De methode voor beschikbaarheid van fondsen houdt ook geen rekening met wat van advertenties wordt verwacht. Het rendement op investeringscriterium is ook niet erg toepasbaar aangezien het rendement op reclame over het algemeen gespreid is over een bepaalde periode.

De beste methode is dan ook de taakaanpak die beslist welke reclame wordt aangewend na het uitkristalliseren van de advertentiedoelstellingen en welke hoeveelheid nodig is om dergelijke doelstellingen te bereiken.

De volgende hoofdstukken over de productie van advertentiemateriaal en de studie van beroepen vormen ook belangrijke aspecten van een efficiënt advertentieprogramma.


Aanbevolen

5 verschillende loopbaanstadia voor een werknemer
2019
Korte aantekeningen over economische toegevoegde waarde
2019
Methoden voor verdeling van de overheadkosten van de serviceafdeling
2019