auditing

Top 35 interviewvragen over auditing

Mega-lijst van vijfendertig beste interviewvragen over Auditing die je zeker zullen helpen om te slagen in een interview. Q.1. Definieer en leg de term uit: Audit of Auditing. Ans. De term 'audit' of 'auditing' is op verschillende manieren door verschillende auteurs gedefinieerd. International Auditing Guideline van de International Federation of Accountants, New York, definieert de term als volgt: "Een audit is het onafhankelijk onderzoek van financiële informatie van een entiteit, ongeacht of deze winstgericht is of niet, en ongeacht de omvang of rechtsvorm ervan, wanneer