bedrijf

CEO: de Chief Executive Officer - (rol en benaderingen)

CEO: de Chief Executive Officer - (rol en benaderingen) De rol van chief executive officer (CEO) blijkt duidelijk uit de belangrijkste functies die CEO heeft vervuld. Het strategisch management is een algemene managementfunctie. De algemene managers zijn topfunctionarissen die verantwoordelijk zijn voor het succes van de onderneming

Bedrijfscommunicatie: aard, belang, proces en andere details

Bedrijfscommunicatie: aard, belang, proces en andere details! Aard van communicatie: Communicatie vindt plaats waar het leven bestaat. De overdracht van elke zinvolle boodschap is communicatie. Het is een even natuurlijk fenomeen als het bestaan ​​zelf. Of we het nu herkennen of niet, we hebben geen andere keus dan te communiceren. Da

5 Directe en indirecte verliezen als gevolg van fysieke verdeling van goederen

Directe en indirecte verliezen als gevolg van fysieke distributie van goederen zijn: 1. Opslag 2. Materiaalafhandeling 3. Voorraadbeheer 4. Orderverwerking en 5. Transport! 1. Opslag: Goederen die te lang worden opgeslagen, brengen onnodige kosten met zich mee. Als de goederen lange tijd in opslag worden gehouden, zijn de kosten hoger in (a) Veroudering en verslechtering, (b) belastingen, (c) verloren gebruik van geld dat vastzit in inventaris, (d) diefstal, (e) verzekering, en (f) kosten van opslagfaciliteiten voor ruimten die niet geschikt zijn voor producten en ongepaste locaties van magazij

Innovatietheorie van handelscyclus: door JA Schumpeter

Lees dit artikel om meer te leren over de innovatietheorie van de handelscyclus door JA Schumpeter! De innovatietheorie van een handelscyclus wordt voorgesteld door JA Schumpeter. Hij beschouwt innovaties als de oorzaak van de handelscycli. De term 'innovatie' moet niet worden verward met uitvindingen

Business Cycle: opmerkingen over Business Cycle Theories

Business Cycle: opmerkingen over Business Cycle Theories! Een conjunctuurcyclus is een complex fenomeen dat het hele economische systeem omvat. Het kan nauwelijks worden herleid tot een enkele oorzaak. Normaal gesproken wordt een conjunctuurcyclus veroorzaakt en geconditioneerd door een aantal factoren, zowel exogeen als endogeen

Postorderbedrijf: soorten en processen voor postorderbedrijven

Mail Order Zakelijk: Typen en Proces voor Postorderzaken! (a) Productie postorderbedrijven: Dit type postorderbedrijf wordt door de fabrikant zelf opgezet om de goederen rechtstreeks per post aan de klanten te verkopen. De tussenpersonen zijn geëlimineerd. (b) Departementaal postorderhuis: Dit wordt ook wel postorderbedrijf van de warenhuis genoemd.

Top 9 argumenten ter ondersteuning van sociale verantwoordelijkheid van bedrijven

De volgende argumenten ondersteunen de betrokkenheid van bedrijven bij sociale activiteiten: 1. Openbare vereisten: Zakendoen kan alleen met publieke steun plaatsvinden en alleen als het bedrijf voldoet aan de behoeften van de samenleving. Een van de belangrijkste argumenten voor maatschappelijke verantwoordelijkheid is dat de publieke verwachtingen van het bedrijfsleven zijn veranderd

Verantwoordelijkheid van een bedrijf ten opzichte van verschillende secties van de samenleving

De belangrijkste verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven ten opzichte van verschillende delen van de samenleving is als: 1. Medewerkers, 2. Eigenaren, 3. Consumenten, 4. Overheid, 5. Aandeelhouders, 6. Gemeenschap, 7. Milieu! Het bedrijfsleven is afhankelijk van de maatschappij voor inputs zoals geld, mannen en vaardigheden en ook voor de markt waar producten aan de klanten moeten worden verkocht

Belemmeringen voor sociale verantwoordelijkheid: manager, organisatie, industrie, divisie

Belemmeringen voor sociale verantwoordelijkheid zijn: (i) manager (ii) organisatie (iii) industrie en (iv) divisie! Om de taak van maatschappelijke verantwoordelijkheid te vervullen, kunnen de volgende problemen op organisatieniveau worden ondervonden die het implementatieproces belemmeren om het doel van maatschappelijke verantwoordelijkheid te bereiken

Essentiële elementen van bedrijfsvoorspelling

Essentiële elementen van bedrijfsvoorspelling! De behoefte aan prognoses blijkt uit de belangrijke rol die het speelt bij de planning. Voorspellen heeft veel nut bij het ontwikkelen van plannen. Het maken van prognoses en hun beoordeling door managers resulteert in vooruitdenken, naar de toekomst kijken en voorzieningen treffen.

Hoe maak je je businessplan enorm effectief? (9 principes)

Negen gouden principes om uw plan enorm effectief te maken, zijn: 1. Bijdrage tot doelstellingen 2. Principe van zinvolle doelstellingen 3. Beginsel van beperkende factoren 4. Beginsel van flexibiliteit 5. Principe van rationeel proces 6. Communicatiekarakter 7. Principe van adequate controletechnieken 8

Business Forecasting en het belang ervan voor het bedrijfsleven

De volgende paragrafen tonen het groeiende belang van bedrijfsvoorspelling: 1. Bevordering van nieuwe bedrijven: Voorspellen is van het grootste belang bij het opzetten van een nieuw bedrijf. Het is geen gemakkelijke taak om een ​​nieuw bedrijf te starten omdat het vol zit met onzekerheden en risico's. Me

Business Forecasting-technieken en de voordelen ervan

Om tot de juiste prognoses te komen, zijn de verschillende methoden als volgt: 1. Directe of Bottom-up-methode, 2. Indirecte of Top-Down-methode, 3. Empirische methode, 4. Wetenschappelijke prognose, 5. Historische methode, 6. Deductieve methode! 1. Directe of Bottom-up methode: Onder deze methode verzamelen verschillende afdelingshoofden en hun ondergeschikten informatie en gegevens voor verschillende aspecten van productie, verkoop, aankopen, personeel enz

Hoe de coördinatie verbeteren om zakelijke doelen te bereiken? (11 technieken)

Coördinatie impliceert de synchronisatie van alle activiteiten van het bedrijf om de vooraf bepaalde doelen te bereiken. "Een manager, in het managen, moet het werk waarvoor hij verantwoordelijk is coördineren door balanceren, timing en integratie". Het volgende zijn de technieken van coördinatie: 1. D

3 soorten bedrijfsvoorspelling: algemeen, verkoop, kapitaal

Verschillende soorten bedrijfsvoorspelling zijn: 1.Algemene voorspelling, 2.Sales Forecast, 3.Kapitaalverwachting! 1. Algemene bedrijfsvoorspelling: Geen enkel bedrijf is volledig onafhankelijk en daarom wordt algemene bedrijfsvoorspelling uitgevoerd. Het helpt om de toekomstige voorwaarden voor het bedrijfsleven te lezen en om de waarschijnlijke veranderingen in de bedrijfsomstandigheden te voorspellen die zich waarschijnlijk in de nabije toekomst zullen voordoen

Elk start-up bedrijf doorloopt deze 5 fasen

Een onderneming passeert verschillende stadia vanaf de geboorte tot het worden van een gevestigde speler in de industrie. Hoewel het niet altijd nodig is om dit klassieke pad te volgen, tonen de meeste bedrijven voldoende bewijs dat ze tijdens hun groei min of meer gelijke fasen hebben doorgemaakt. Fase 1: Bestaan: Dit is de geboortefase van de organisatie, waarbij de nadruk ligt op het creëren van zowel een product als een markt ervoor.

8 basisredenen voor een ondernemer om zijn bedrijf te verkopen

Er zijn verschillende redenen voor een ondernemer om zijn onderneming te willen verlaten. Enkele van de meer algemene redenen worden hier geanalyseerd. 1. Gebrek aan winst: Als het bedrijf niet langer winstgevend is, heeft de ondernemer geen motivatie om ermee door te gaan, tenzij hij / zij ziet dat winst op een later tijdstip komt

Strategieën voor de groei en ontwikkeling van jonge ondernemers

Strategieën voor de groei en ontwikkeling van jonge ondernemers! Er zijn veel manieren om een ​​jong ondernemend bedrijf te laten groeien. De specifieke manier waarop het bedrijf uiteindelijk kiest, hangt af van de persoonlijke neigingen van de ondernemer, de langetermijndoelen voor het bedrijf en de reeks mogelijkheden die op een bepaald moment beschikbaar zijn. De

Een bedrijf verkopen: 7 belangrijke stappen die u moet overwegen voordat u een bedrijf verkoopt

Zeven belangrijke stappen die u moet overwegen voordat u een bedrijf verkoopt, zijn als volgt: Zodra een beslissing is genomen om een ​​koper te zoeken, moet er veel plannen worden gemaakt voor kortetermijnmaatregelen om uw bedrijf gereed te maken voor een verkoop. Hier volgen enkele stappen die moeten worden genomen voordat u een koper bij u op locatie uitnodigt. 1.

Selecteer juiste aanpak van communicatie met betrekking tot de verkoop van uw bedrijf

Selecteer juiste aanpak van communicatie met betrekking tot de verkoop van uw bedrijf! Verkeerde communicatie over de verkoop kan uw relatie met uw werknemers mogelijk schaden. Uw werknemers zouden niet graag van buitenstaanders leren dat hun bedrijf te koop is. Aan de andere kant is de verkoop van uw bedrijf een zeer delicate kwestie en u wilt niet dat andere factoren die de deal in de war brengen, het minst van al uw eigen werknemers

10 Voordelen van het uitgeven van een eerste openbare aanbieding (IPO) voor een bedrijf

Tien voordelen van het uitgeven van een eerste openbaar aanbod (IPO) voor een bedrijf zijn als volgt: In plaats van de onderneming te verkopen of extra partners aan te nemen, kan de ondernemer besluiten om hem op te nemen op een effectenbeurs. Dit gebeurt via een initial public offering (IPO). Een IPO is de eerste verkoop van de voorraad van een bedrijf aan het publiek

Toelichting bij basisstappen betrokken bij het indienen van een IPO

De stappen die u moet ondernemen bij het indienen van een IPO, variëren waarschijnlijk afhankelijk van de uitwisseling die u van plan bent om uw bedrijf te laten vermelden. Als de aanbieding in India is, moet deze voldoen aan de richtlijnen die zijn gespecificeerd door de Securities and Exchange Board of India (SEBI).

Diverse stappen betrokken bij het verkoopproces van bedrijven

Verschillende stappen die te maken hebben met het verkoopproces zijn als volgt: Het daadwerkelijke verkoopproces kan meer dan een jaar duren. De laatste fase van dit proces bestaat erin de verkoop definitief af te ronden en vlot te beëindigen. De volgende stappen kunnen van invloed zijn op het hele verkoopproces: ik.

Factoren die de waardering van bestaand bedrijf bepalen voorafgaand aan de verkoop

Zeven factoren die de waardering van bestaande activiteiten voorafgaand aan de verkoop bepalen, zijn als volgt: Als u zeker weet dat u uw bedrijf wilt verkopen, moet u het planningsproces ruim van tevoren starten. Je moet een aantal beslissingen nemen die ertoe bijdragen dat het bedrijf aantrekkelijker en waardevoller voor de koper wordt

Strategie voor zakelijke productportfolio's: Boston Consulting Group Box Model

Lees dit artikel om meer te weten te komen over de productportfoliostrategie zoals gedefinieerd in Boston consulting group box-model! De bedrijfsportfolio is de verzameling bedrijven en producten waaruit het bedrijf bestaat. De beste bedrijfsportfolio is er een die past bij de sterke punten van het bedrijf en helpt de meest aantrekkelijke kansen te benutten

7 manieren om groei in het bedrijfsleven te bereiken: door McKinsey Growth Pyramid Model

Zeven manieren om bedrijfsgroei te realiseren, worden hieronder samengevat: Dit model is in sommige opzichten vergelijkbaar met het gerenommeerde Ansoff-model. Het kijkt echter vanuit een enigszins ander perspectief naar de groeistrategie. Het McKinsey-model stelt dat bedrijven hun groeistrategieën moeten ontwikkelen op basis van: 1.

Belangrijke feiten met betrekking tot de aard van cultuur zijn als gevolg

Belangrijke feiten met betrekking tot de aard van cultuur zijn als volgt! Het concept van de cultuur werd rigoureus gedefinieerd door EB Taylor in 1860's. Volgens hem is "Cultuur de som van ideeën, overtuigingen, waarden, materiaal, culturele uitrusting en niet-materiële aspecten die de mens maakt als lid van de samenleving.&

ANSoff Product / Market Matrix: gesuggereerde groeistrategieën die de richting bepalen van de bedrijfsstrategie

ANSoff-product / marktmatrix: gesuggereerde groeistrategieën die de richting bepalen van de bedrijfsstrategie! Introductie : De ANSoff Growth-matrix is ​​een hulpmiddel waarmee bedrijven hun product- en marktgroeistrategie kunnen bepalen. ANSoffs product / marktgroeimatrix suggereert dat een bedrijf probeert te groeien afhankelijk is van het feit of het nieuwe of bestaande producten op de markt brengt in nieuwe of bestaande markten. De

Sociale verantwoordelijkheid van bedrijven: argumenten over sociale verantwoordelijkheid van bedrijven

We kunnen nu de volgende argumenten noemen voor maatschappelijke verantwoordelijkheid: Vanuit het oogpunt van de lange termijn zal maatschappelijke verantwoordelijkheid door bedrijven gunstig zijn voor het bedrijfsleven. Maatschappelijke verantwoordelijkheid en sociale betrokkenheid kunnen worden omschreven als verlicht eigenbelang

Michael Porter's Five Forces Model: om de structuur van concurrerende industrieën te analyseren

Lees dit artikel om meer te weten te komen over het Five Forces-model van Michael Porter om een ​​concurrerende industriestructuur te analyseren! Een bedrijfstak is een groep bedrijven die producten op de markt brengen die elkaar substitueren (bijvoorbeeld de auto-industrie, de reisindustrie). Sommige industrieën zijn winstgevender dan andere. Waa

Concurrentievoordeelstrategieën van het bedrijfsleven

Concurrentievoordeel strategieën voor bedrijven! Definitie: Een concurrentievoordeel is een voordeel ten opzichte van concurrenten dat wordt verkregen door consumenten meer waarde te bieden, hetzij door middel van lagere prijzen, hetzij door grotere voordelen en diensten te bieden die hogere prijzen rechtvaardigen.

Bedrijfsethiek: 7 kenmerken van bedrijfsethiek

Om bedrijfsethiek te begrijpen, is het noodzakelijk om de belangrijke kenmerken ervan te kennen. Dit zijn: (i) Een discipline: Bedrijfsethiek is de leidraad voor de bedrijfsvoering. Het is de kennis waardoor menselijk gedrag wordt geleerd in een bedrijfssituatie. (ii) Ancient Concept: Bedrijfsethiek is een oud concept

Soorten beroep: a. Beroep b. Werkgelegenheid en c. Bedrijf

Soorten beroep: a. Beroep b. Werkgelegenheid en c. Bedrijf! We weten allemaal dat economische activiteiten worden ondernomen om geld te verdienen. Over het algemeen houden mensen zich regelmatig bezig met dergelijke activiteiten en worden zij geacht betrokken te zijn bij hun beroep. Beroep betekent dus dat je jezelf regelmatig verloofd of bezig houdt met een winstgevende economische activiteit om iemands levensonderhoud te verdienen

Bedrijfsdoelstellingen: 5 belangrijkste doelstellingen van het bedrijfsleven

De vijf belangrijkste bedrijfsdoelstellingen kunnen als volgt worden ingedeeld: 1. economische doelstellingen, 2. sociale doelstellingen, 3. menselijke doelstellingen, 4. nationale doelstellingen, 5. algemene doelstellingen. Doelstellingen vertegenwoordigen het doel waarvoor een organisatie is gestart

Micro Environment of Business: 6 factoren van Micro Environment of Business

De belangrijkste factoren voor de micro-omgeving van bedrijven zijn de volgende: 1. concurrenten, 2. klanten, 3. leveranciers, 4. publiek, 5. marketingintermediairs, 6. werknemers en hun unie! De micro-omgeving van de organisatie bestaat uit die elementen die beheersbaar zijn door het management. Normaal gesproken heeft de micro-omgeving niet dezelfde invloed op alle bedrijven in een branche, omdat de grootte, capaciteit, mogelijkheden en strategieën verschillen.

Belang van SWOT-analyse in het bedrijfsleven

Lees dit artikel om te weten wat het belang is van SWOT-analyse in bedrijven! SWOT is een afkorting voor sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen. SWOT-analyse is een belangrijk hulpmiddel voor het controleren van de algehele strategische positie van een bedrijf en zijn omgeving. Het basisdoel van de SWOT-analyse is een kader te bieden om na te denken over het vermogen van het bedrijf om barrières (of bedreigingen) te overwinnen en gebruik te maken van de kansen die zich in het milieu voordoen.

Macro Milieu van het bedrijfsleven: economisch milieu en niet-economische omgeving

Lees dit artikel om te weten over classificaties van Macro Environment, dit zijn: Economische omgeving en niet-economische omgeving! Macro-omgeving verwijst naar die factoren die externe krachten zijn in de activiteiten van het bedrijf en niet de directe omgeving betreffen. Macro-omgeving zijn de krachten die de werking en de werkomstandigheden van het bedrijf indirect beïnvloeden.

Bedrijfskenmerken: 6 essentiële bedrijfskenmerken

De essentiële kenmerken van zaken zijn als volgt: (a) Deals in goederen en diensten. (b) Verkoop of uitwisseling van goederen en diensten. (c) Regelmatige uitwisseling van goederen en diensten. (d) Vereist investering. (e) Streeft naar het behalen van winst. (f) Betrekt risico's en onzekerheid van inkomsten.

Bedrijfsomgeving: aard en betekenis van zakelijke omgeving

Lees dit artikel om meer te weten over de definities, aard en betekenis van de bedrijfsomgeving! Het woord 'Bedrijfsomgeving' is door verschillende auteurs als volgt gedefinieerd: "Bedrijfsomgeving omvat het -klimaat" of een reeks voorwaarden, economische, sociale, politieke of institutionele omstandigheden waarin bedrijfsoperaties worden uitgevoerd

Public Relations: het is definitie, doelstellingen en andere details

Public Relations: het is definitie, doelstellingen en andere details! Definitie: We kunnen public relations als volgt definiëren: (a) Dit is de poging van een bedrijf om het publiek (zowel binnen als buiten het bedrijf) te begrijpen en het verstaanbaar te maken omwille van zijn verlichte eigenbelang.