gevaren

Kort artikel over plastic gevaren

Dit artikel geeft informatie over plastic gevaren! Kunststof wordt veel gebruikt in ons dagelijks leven. Van een pen naar een plastic zak waarin we fruit en boeken dragen, vormen van plastic. Hoewel handig in ons dagelijks gebruik, heeft het een alarmerende bedreiging voor het milieu veroorzaakt. Afbeelding Courtesy: pipin

Beroepsgevaren: 4 belangrijkste soorten beroepsrisico's - uitgelegd!

De vier belangrijkste soorten beroepsrisico's en ziekten zijn als volgt: 1. Chemische gevaren 2. Biologische gevaren 3. Milieurisico's 4. Psychische gevaren. 1. Chemische gevaren: De veel voorkomende chemische stoffen, zoals koolmonoxide, koolstofdioxide, stikstofdioxide, zwaveldioxide, koolwaterstoffen, zwavelzuur, looizuurazijnzuur, fumerisch zuur, ozon, kalk en alkaliën veroorzaken letsel voor de werknemer wanneer deze door de huid wordt opgenomen en wordt ingeademd of inname.