meststoffen

9 Voordelen van organische meststoffen

Voordelen van organische meststoffen! 1. Meststoffenproducten vullen de voedingsstoffen aan die zich al in de bodem bevinden. Door de mens gemaakte meststoffen (niet-biologisch) zijn geconcentreerd en werken snel. Organische meststoffen geven voedingsstoffen langzaam vrij en bevatten meestal veel andere sporenelementen die planten nodig kunnen hebben en die niet worden aangetroffen in de meeste chemische formules

Gevolgen van niet-onderscheidend gebruik van meststoffen en pesticiden

De voordelen van het gebruik van meststoffen en pesticiden om gewassen gezond te houden, zijn de drijvende kracht achter het wijdverbreide gebruik van deze behandelingen. Het gebruik van chemische sprays, poeders en gassen kan onbedoelde schade toebrengen aan personen die direct en indirect worden blootgesteld en aan de omgeving van het gewas

Meststoffen: methodologie, toepassing en classificatie

Na het lezen van dit artikel leert u over: - 1. Methodologie van kunstmest 2. Efficiëntie bij het gebruik van meststoffen 3. Toepassing 4. Analyse 5. Classificatie 6. Bodemtest. Methodologie van Meststof: Het is belangrijk om de vraag af te stemmen op de toevoer van inputs. De methoden die een wetenschappelijke basis hebben en zich tegelijkertijd lenen voor relatief eenvoudige berekening, zijn de volgende: a) op basis van aanvulling van nutriënten die door gewassen zijn verwijderd, (b) Op basis van de gewassen en aanbevolen dozes, (c) Op basis van de vraag naar landbouwproductie en de responspe