Elasticiteit van output in marginale economie

Elasticiteit van uitvoer (of productie) wordt gedefinieerd als de verhouding van evenredige verandering in uitvoer tot de evenredige verandering in een variabele invoer.

Als de productiefunctie Q = f (X, Y) is, is de uitvoerelasticiteit van X de verhouding van evenredige verandering in uitvoer (Q) tot de evenredige verandering in X, gegeven de invoer van Y. Evenzo is de uitvoerelasticiteit van У is de verhouding van evenredige verandering in uitvoer (Q) tot de evenredige verandering in Y, gegeven de invoer van X. Als E x de uitvoerelasticiteit van goede X is, dan

Ex = Proportionele verandering in Q / Proportionele verandering in X = ΔQ / Q / ΔX / X = ΔQ / Q × X / ΔX = ΔQ / ΔX × X / Y

waar A verandering is, wordt Q uitgevoerd en X is de invoer.

Evenzo, als de uitvoerelasticiteit van invoer У Ey is, dan

Ey = ΔQ / Q / YY / Y = ΔQ / Q × Y / ΔY = ΔQ / ΔY × Y / Q

Uitgangselasticiteiten worden ook uitgedrukt als de verhoudingen van de marginale en gemiddelde productiviteiten van de respectievelijke ingangen. Dus de outputelasticiteit van input X is

E x = MP x / AP x en van invoer Y, Ey = MP y / AP y

Als MP en AP van een goed positief zijn, is de elasticiteit van de output ook positief. De uitvoerelasticiteit van een invoer is groter dan, gelijk aan of kleiner dan één, afhankelijk van het feit of de MP respectievelijk groter is dan, gelijk is aan of kleiner is dan zijn AP.

Diagrammatische bondgenoot, in figuur 22, wanneer MP groter is dan AP op punt D, is de uitvoerelasticiteit van ingang X groter dan één. Wanneer MP gelijk is aan AP op E, is de uitvoerelasticiteit een eenheid. Wanneer MP nul is op punt F en AP groter is dan de eerste, is de uitvoerelasticiteit nul.

De outputelasticiteit kan ook worden verklaard in termen van de totale productiviteitscurve TP in Figuur 22 De outputelasticiteit is groter dan de eenheid in punt A op de TP-curve waar de helling het maximum is. Punt В vertegenwoordigt de uitvoerelasticiteit gelijk aan één omdat de tangens van de oorsprong op dit punt voldoet aan de voorwaarde van het maximale toegangspunt. Op punt C is de uitvoerelasticiteit nul omdat de helling van de TP-kromme op dit punt nul is. De som van de uitgangselasticiteit van de ingangen X en Y is gelijk aan de mate van homogeniteit. Als de productiefunctie homogeen is in graad één, is de som van de uitvoerelasticiteit van X en Y ook gelijk aan één.


Aanbevolen

Kostenvolume analyse (met formules en berekeningen)
2019
De rol van informatietechnologie op het gebied van gezondheidszorg
2019
Secularisatie: principes en functies
2019