afvoersystemen

Opmerkingen over Multiple River Theory of the Himalayan Drainage Systems

Notes Multiple River Theory of the Himalayan Drainage Systems! Een alternatieve verklaring met betrekking tot de evolutie van de drainage van de Himalaya is geboden door de Multiple River Theory. De protagonisten van deze theorie vinden het moeilijk om het bestaan ​​van een grote rivier als de Indo-Brahm of Shiwalik op geologische en fysiologische gronden te aanvaarden. Af

Drainage of Land: noodzaak, voordelen en classificatie (met diagram)

Lees dit artikel om meer te weten te komen over de noodzaak, voordelen, classificatie, ontwerp en constructie van drainage van land. Noodzaak van drainage: Door zijn aard creëert irrigatie periodiek verzadigde omstandigheden van de bovenste lagen van de bodemvorming. Gedurende een lange periode waarin intensieve irrigatie wordt toegepast, hebben zelfs diepe grondlagen de neiging verzadigd te worden en dientengevolge het ondergrondse waterpeil stijgt in afwezigheid van adequate drainagevoorzieningen.