corruptie

Corruption Free Society onder internationaal recht!

Corruption Free Society onder internationaal recht! Er is geargumenteerd dat de strijd om de mensenrechten en de campagne tegen corruptie te bevorderen veel gemeenschappelijke punten gemeen hebben. Een corrupte regering die zowel transparantie als verantwoordelijkheid afkeurt, zal waarschijnlijk niet de mensenrechten respecteren

Een internationaal juridisch regime om corruptie te bestrijden!

Een internationaal juridisch regime om corruptie te bestrijden! Er is een ontluikend veld van wetgeving op zowel nationaal als internationaal niveau op het gebied van corruptie. De leidende mondiale en regionale organisaties zijn toonaangevend in deze beweging, waaronder de Verenigde Naties, de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Raad van Europa, de Europese Unie (EU), de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), de Wereldcoalitie voor Afrika (GCA) en de Internationale Kamer van Koophandel, hebben anticorru