Prestatie Motivatie: kenmerken, kenmerken en betekenis

Prestatiemotivatie: kenmerken, kenmerken en betekenis!

Kenmerken:

Prestatiemotivatie kan beter worden begrepen door de opvallende kenmerken ervan te kennen. Deze zijn als volgt:

een. Het is een laterale persoonlijke instelling om naar een bepaald doel te streven.

b. Het is de diepe en drijvende wens van de persoon om iets belangrijks te doen om de gevoelens van persoonlijke voldoening te bereiken.

c. Het is een persoonlijk karakter om iets moeilijks en grootser te bereiken.

Het wordt dus duidelijk dat prestatiemotivatie in feite de neiging of innerlijke drang of de neiging van een ondernemer is om iets belangrijks en unieks te bereiken om een ​​gevoel van zelfverwezenlijking en voldoening te bereiken.

Kenmerken van ondernemers met prestatiemotivatie:

Ondernemers met prestatiemotivatie worden gekenmerkt door de volgende kenmerken:

een. Ze nemen graag risico's voor persoonlijke prestaties.

b. Ze hebben een hoge mate van doorzettingsvermogen om hun doel te bereiken. Ze geven zelfs mislukken na mislukken niet op. Maar ze proberen het opnieuw en opnieuw totdat het doel niet wordt bereikt. Ze volgen het toepasselijke spreekwoord: 'Vallen zeven keer, sta op de achtste plaats'.

c. Ze tonen moed en vastberadenheid om door te gaan naar hun doel in plaats van tegenslagen.

d. Ondernemers met een hoge mate van prestatiemotivatie zijn over het algemeen creatiever en innovatiever.

e. Ze zijn meer toekomstgericht.

f. Dergelijke ondernemers zijn meer adaptief en mobiel.

g. Last but not least, ondernemers met een hoge mate van prestatiemotivatie voelen geen voldoening, maar hebben altijd een verlangen naar meer en meer.

Betekenis van prestatie Motivatie:

Het belangrijkste belang van prestatiemotivatie ligt in het feit dat het als brandstof dient om ondernemers te activeren om steeds meer inspanningen te leveren om iets belangrijks te bereiken. Hier lijkt het toepasselijke gezegde van India's beroemde vrouwelijke ondernemer Shahnaz Hussain relevant om het belang van prestatiemotivatie te waarderen. "Prestatie hangt af van hoe graag je wilt bereiken."

Het belang van prestatiemotivatie kan als volgt worden vermenigvuldigd met een groot aantal rechtvaardigingen:

een. Het is een essentieel ingrediënt en kenmerk van de ontwikkeling van ondernemerschap, leidend tot industriële en economische ontwikkeling.

b. Dit dient de belangrijkste bronnen van het ondernemersaanbod.

c. Dit is een psychologisch construct dat ondernemers geactiveerd houdt voor hun doelen.

d. Omdat het een innerlijke drive is, is het van belang dat de mensen voor alle geledingen van het leven ondernemers, managers, leiders, maatschappelijk werkers, enzovoort zijn.

e. Dit dient ook als een van de effectieve uitvindingen voor organisatieontwikkeling en, op zijn beurt, nationale ontwikkeling.

Het belang van prestatiemotivatie kan in wezen worden samengevat door Abraham's apt-verklaring te citeren; "Onthoud altijd in gedachten dat je eigen oplossing om te slagen (dat wil zeggen te bereiken) het meest van belang is voor iedereen."


Aanbevolen

Elasticiteit van output in marginale economie
2019
2 Vormen van zakelijke communicatie: verbaal en non-verbaal
2019
Zes modellen van ontwikkeling
2019